ContentExchange

KTO SME?

Content Exchange je značka a služba spoločnosti I.R.V. d.o.o..

Už viac ako 20 rokov úspešne pôsobíme v oblasti digitálnych médií.

Ako najväčší poskytovateľ výmeny obsahu digitálnych médií v juhovýchodnej Európe sme už prítomní v Slovinsku, Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Srbsku, Bulharsku, Grécku, Českej Republike, Slovensku, Čiernej Hore a Maďarsku
a nestále sa šírime na nové trhy.

Content Exchange využíva už viac ako 260 úspešných webov, ktoré tak získavajú nových návštevníkov, monetizujú svoj webový priestor, zvyšujú si zisky a rozširujú svoje podnikanie. Služba bola navrhnutá výslovne na propagáciu webových stránok prostredníctvom siete pre obsahový marketing, ktorá prepája všetky zúčastnené webové stránky a prináša novú želanú návštevnosť z iných kvalitných webových stránok. Umožňuje návštevníkom čítať obsah, ktorý ich zaujíma, a interagovať s ním, pričom zároveň získavajú personalizovanú a pozitívnu používateľskú skúsenosť, ktorú na internete hľadajú. Inzerenti využívajú Content Exchange, pretože za jeho pomoci dokážu úspešne prepojiť personalizovaný obsah a profilovanú reklamu s presne požadovaným publikom v správnom čase a na akomkoľvek zariadení. Vysoko vyvinutá a pokročilá programatická technológia umožňuje inzerentom efektívne dosahovať ciele reklamných kampaní, so širokým výberom
najrozličnejších konkurenčných foriem reklamy.

Naša spoločnosť zamestnáva medzinárodných odborníkov v oblasti umelej inteligencie, strojového učenia, informačných technológií, matematiky, psychológie, digitálneho marketingu a médií, žurnalistiky a mnohých ďalších oblastí. Spolupracujeme aj s renomovanou Cambridgeskou univerzitou a Inštitútom Jozefa Štefana v Slovinsku. Ako interdisciplinárny tím odborníkov s plnou oddanosťou práci, ktorú robíme, pomáhame médiám, agentúram a spoločnostiam spojiť sa s cieľovými používateľmi a zákazníkmi, aby si neustále zvyšovali návštevnosť a výnosy a aby sme zabezpečili maximálnu spokojnosť
všetkých zainteresovaných strán.

I.R.V. d.o.o.je súčasťou medzinárodnej skupiny United Group
– 
najväčšieho poskytovateľa médií a telekomunikácií v juhovýchodnej Európe.

NAŠE POSLANIE?

NÁŠ KLIENT JE U NÁS VŽDY NA PRVOM MIESTE.

Našim poslaním je preto zabezpečiť našim klientom najlepšie možné obchodné výsledky a posilniť ich obchodný rast v konkurenčnom digitálnom svete.

Teraz je čas stať sa súčasťou pokročilého sveta digitálnych médií. 

Neváhajte sa pridať ku Content Exchange.